ADDRESS


PHONE

Kako motivirati zaposlene, da se udeležujejo poslovnih dogodkov podjetja?

V današnjem hitrem poslovnem svetu so poslovni dogodki postali bistveni del grajenja ekip. Ti dogodki so lahko odličen način za izgradnjo močnejših odnosov, izboljšanje komunikacije in spodbujanje timskega dela med zaposlenimi. Vendar pa je motiviranje zaposlenih za udeležbo na teh dogodkih včasih lahko izziv. Noben vodja si ne želi team buildinga z zelo slabo udeležbo in / ali nemotiviranimi udeleženci.

V tem članku bomo predstavili 7 glavnih predlogov, kako motivirati zaposlene za udeležbo na dogodkih podjetja.

Predlog 1: ustvarite vznemirjenje in pričakovanje

Da bi zaposlene motivirali za udeležbo na motivacijskih potovanjih, je ključnega pomena ustvariti vsaj nekaj vznemirjenja in pričakovanja. To lahko dosežete tako, da zaposlenim zagotovite podrobnosti o poslovnem dogodku, kot so lokacija, dejavnosti in aktivnosti, ne razkrijete pa jim celotnega dogodka. To lahko storite prek e-pošte ali npr. intraneta. Poleg tega razmislite o ustvarjanju odštevalnega ali dražilnega videoposnetka, ki ustvarja pričakovanje in navdušenje.

Primer: podjetje pošlje zaposlenim seznam stvari, ki naj bi jih vzeli s seboj (in za kakšno časovno obdobje), ne razkrije pa jim lokacije dogodka / izleta.

Dolgočasni - poslovni dogodek
poslovni dogodki

Predlog 2: naj bo poslovni dogodek ustrezen in pomenljiv

Zaposleni se bodo pogosteje udeležili piknika, če menijo, da so pomembni za njihovo delo in skladni z njihovimi vrednotami. Zato poskrbite, da bo dogodek usklajen s poslanstvom, vrednotami in cilji podjetja. Poleg tega poskrbite, da bodo aktivnosti povezane z delovnimi obveznostmi zaposlenih in da bodo pridobili nove veščine, ki jim bodo v pomoč pri delu.

Primer: podjetje vzpodbuja aktiven slog svojih zaposlenih in bo zato organiziralo delavnico teka in zainteresiranim še nekaj časa omogočilo stik s trenerjem.

Primer: podjetje organizira dobrodelno beljenje ustanove, ki so jo izbrali zaposleni.

Predlog 3: zagotovite spodbude

Zagotavljanje spodbud je odličen način za motiviranje zaposlenih, da se udeležijo dogodkov. To lahko vključuje uporabo darilnih kartic ali drugih nagrad, ki jih zaposleni lahko pridobijo na dogodku. Poleg tega razmislite o organizaciji tekmovanja, ki bo nagradilo ekipe, ki se med dogodkom dobro odrežejo. Izogibajte se pretirani tekmovalnosti.

Primer: podjetje je na dogodku organiziralo turnir mešanih ekip v nogometu, kjer pa rezultat ni bil v ospredju. Zato so podelili nagrade za najboljši slog padca in za najboljši dres.

Predlog 4: aktivno sodelovanje zaposlenih – vprašajte jih

Spodbujanje sodelovanja pri načrtovanju poslovnih dogodkov lahko pomaga motivirati zaposlene, da se jih tudi dejansko udeležijo. Razmislite o ustvarjanju ankete, ki zaposlenim omogoča, da podajo svoje mnenje o aktivnostih, v katerih bi radi sodelovali, lokaciji in splošni obliki dogodka. Poleg tega razmislite o tem, da bi zaposlenim dovolili, da prevzamejo vodilne vloge med dogodkom, kot so vodje ekip ali organizatorji dejavnosti.

Primer:  pred dogodkom se ustvari anketa, ker zaposleni med sabo lahko glasujejo o »Najboljšemu sodelavcu« in tudi podajo razloge. Vodja podeli nagrado izbranemu.

Predlog 5: Nadaljujte in priznajte dosežke

Spremljanje zaposlenih po dogodku in prepoznavanje njihovih dosežkov je bistvenega pomena za njihovo motivacijo za udeležbo na prihodnjih dogodkih. Razmislite o pošiljanju zahvalne e-pošte ali celo pisma vsem zaposlenim, ki so se udeležili dogodka. Poleg tega podelite priznanje posameznikom ali ekipam, ki so se dobro odrezale med dogodkom.

Primer: direktor se s osebnim pismom zahvali vsem udeležencem in jim najavi maksimalni regres

Predlog 6: ne pretiravajte z agendo in »korporativno kulturo«

V veliko primerov pretiravanja v obliki prezahtevnih aktivnosti, preveč natrpanega urnika in tudi pretiranega poveličevanja podjetja ali vodstva lahko zaposlene odvrnejo od udeležbe. Bodite zmerni pri zasledovanju poslovnih ciljev.

Primer: podjetje se je odločilo za sproščen piknik z nekaj aktivnostmi, kjer je imel direktor zgolj uvodni nagovor, potem pa je štafeto prepustil zaposlenim

Predlog 7: omogočite lasten prevoz

Mnogi zaposleni težko žrtvujejo prosti čas in bi se udeležili dogodkov, če so lahko fleksibilni glede prihoda in odhoda.

Motiviranje zaposlenih, da se udeležijo dogodkov podjetja, je lahko izziv, vendar lahko organizacije povečajo udeležbo in ustvarijo udeležence bolj zavzete z ustvarjanjem navdušenja in pričakovanja, s tem, da postanejo relevantni in smiselni, zagotavljajo spodbude, spodbujajo prispevke in sodelovanje zaposlenih ter spremljajo in priznavajo dosežke. Z vlaganjem v dogodke lahko podjetja zgradijo močnejše odnose, izboljšajo komunikacijo in spodbujajo timsko delo med zaposlenimi, kar ima za posledico večjo produktivnost in splošni uspeh.

Poslovni dogodki, nekaj dodatni idej za vaše zaposlene