ADDRESS


PHONE

Moja vprašanja

Zakaj potrebujem jedilnik?

Ker je vaše zdravje v veliki meri odvisno od vašega prehranjevanja. Da bi ohranili dobro počutje, imate na voljo varovalne uravnotežene jedilnike, ki bodo zagotovili optimalno delovanje vašega organizma.
Če imate kakšna posebna navodila svojega zdravnika glede prehranjevanja oz. vam je bila diagnosticirana kakšna bolezen, je uravnotežena prehrana toliko bolj pomembna za vas in vaše zdravje. Tudi v teh primerih bo vaš 14-dnevni uravnoteženi jedilnik prilagojen potrebam vašega organizma.

Da je jedilnik uravnotežen, boste lahko razbrali tudi iz razmerij makrohranil v vaših obrokih.

Kaj je ITM?

ITM je kratica za Indeks Telesne Mase. Pogosto se v literaturi pojavlja tudi kratica BMI, ki je angleška kratica za Body Mass Index. Gre seveda za enak indeks.

 Formula za izračun ITM-ja je: ITM = telesna teža (kg) / telesna višina (m)2.
Normalen ITM za odrasle ženske in moške se giba med 18,5 in 24,9, sicer pa vrednosti ITM-ja povedo naslednje:
 • < 18,5: podhranjenost,
 • 18,5 – 24,9: pormalne vrednosti,
 • 25,0 – 29,9: prekomerna telesna teža,
 • 30,0 – 34,9: debelost tip 1,
 • 35,0 – 39,9: debelost tip 2,
 • ≥ 40,0: debelost tip 3.

*Navadno se ITM prilagaja še spolu in starosti.

Kako vem, da so jedilniki zdravi?

Strokovna sodelavka, ki pripravlja jedilnike po meri je pri svojem delu upoštevala nacionalna prehranska priporočila in smernice:

 • Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke. Ministrstvo za zdravje RS, 2010.
 • Smernice zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki. Ministrstvo za zdravje RS, 2008.
 • Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah. Ministrstvo za zdravje RS, 2008.
 • Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane. Ministrstvo za zdravje RS, 2008.
 • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ministrstvo za zdravje RS, 2005.
 • Resolucija Sveta Evrope o prehrani in prehranski oskrbi v bolnišnicah. Ministrstvo za zdravje RS, 2005.
 • DACH Referenčne vrednosti za vnos hranil. Ministrstvo za zdravje RS, 2004.

Hkrati pa je sledila tudi mednarodnim priporočilom iz področja prehrane, medicine in športa, ki jih podajajo:

 • ESPEN – The European Society For Clinical Nutrition and Metabolism
 • ESPGHAN – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
 • EFSA – European Food Safety Authority
 • BDA – The British Dietetic Association
 • SDA – Sports Dietitians Australia
 • American Diabetes Association
 • ADA – American Dietetic Association
 • ACSM – American College of Sports Medicine
 • IOC – International Olympic Comittee
 • AIS – Australian Institut of Sport
 • SDUK – Sports Dietetians UK
 • FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations
 • WHO – World Health Organization